Menu Close

ANUNT INCADRARE – REGAL MONTAN SPORT SRL 26.04.20524

REGAL MONTAN SPORT S.R.L., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA CU REGIM DE INALTIME D+P+2E+M, IMPREJMUIRE SI SISTEMATIZARE TEREN, ORGANIZARE SANTIER, RACORDARE UTILITATI” cu amplasamentul in Oras Sinaia, Str. Sitarilor, nr. 104, Jud. Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.