Menu Close

Anunturi

ANUNT 2 PUZ INSPET S.A. – 20.05.2024

INSPET S.A., cu sediul  in Municipiul Ploiesti, strada Democratiei, nr. 15, jud. Prahova titular al planului/prograrnului PUZ  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI UNITATI TRANSPORTURI IN ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE SI INSTITUTII SI SERVICII (ZONA ST.=32.501 MP), propus a fi amplasat in localitatea municipiul/oraşul/ Mun. Ploiesti, Str. SONDELOR, nr. 64C, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

 

ANUNT 1 – PUZ INSPET S.A. – 17.05.2024

INSPET S.A., cu sediul  in Municipiul Ploiesti, strada Democratiei, nr. 15, jud. Prahova titular al planului/prograrnului PUZ  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI UNITATI TRANSPORTURI IN ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE SI INSTITUTII SI SERVICII (ZONA ST.=32.501 MP), propus a fi amplasat in localitatea municipiul/oraşul/ Mun. Ploiesti, Str. SONDELOR, nr. 64C, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

 

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare RRS SPECTRUM COMPLET S.R.L-15.05.2024

RRS SPECTRUM COMPLET S.R.L. avand sediul in oras BREAZA, STR.SUNATORII, nr.37B, cod postal 105400, jud. Prahova, 0244.340.508,  email BADEARARES@GMAIL.COM reprezentata prin administrator BADEA RARES, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=1733mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE UNITATE TURISTICA (Sst=5722mp)”  cu  amplasamentul in oras BREAZA, str MOLDOVEI,   NR.38,  NC32069, T19, F1759, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC 2 COMUNA FULGA -13.05.2024

COMUNA FULGA cu sediul in comuna Fulga, sat Fulga de Jos, DJ100B cod postal 107260, tel 0040 / 244449000, Email: primaria_fulga@yahoo.com,  ,  reprezentata prin Badea Constantin -primar   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ- SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S=41211MP) DIN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONĂ SPAŢII VERZI ŞI PARŢIAL DIN ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII ÎN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SECŢIE PRODUCŢIE MOBILIER (SST=52436MP)cu  amplasamentul in comuna Fulga, sat Fulga de Jos, număr cadastral 22290 (DJ 100B), număr cadastral 21503 (tarla 52, parcelele A 1258, A1264, A1283, Cc 1258, Cc 1264, Cc1283), număr cadastral 21504 (tarla 52, parcela Cc1258, Cc1264, Cc1283), ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

ANUNT PUBLIC 1 COMUNA FULGA -10.05.2024

COMUNA FULGA cu sediul in comuna Fulga, sat Fulga de Jos, DJ100B cod postal 107260, tel 0040 / 244449000, Email: primaria_fulga@yahoo.com,  ,  reprezentata prin Badea Constantin -primar   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ- SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S=41211MP) DIN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONĂ SPAŢII VERZI ŞI PARŢIAL DIN ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII ÎN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SECŢIE PRODUCŢIE MOBILIER (SST=52436MP)cu  amplasamentul in comuna Fulga, sat Fulga de Jos, număr cadastral 22290 (DJ 100B), număr cadastral 21503 (tarla 52, parcelele A 1258, A1264, A1283, Cc 1258, Cc 1264, Cc1283), număr cadastral 21504 (tarla 52, parcela Cc1258, Cc1264, Cc1283), ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

ANUNT INITIAL WEST PARK DEVELOPMENT S.R.L. – 09.05.2024

WEST PARK DEVELOPMENT S.R.L (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul:          RECOMPARTIMENATARE CORP C1, SCHIMBARE DESTINATIE DIN CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI EDILITARE IN CLADIRE MULTIFUNTIONALA, SPATII ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATII RECREERE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”  (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: Com. Paulesti, Str. Principala, nr. 1, nr. cadastral 29889, jud. Prahova (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul WEST PARK DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul in PAULESTI, sat PAULESTI, str. LUNIS, nr. 19, JUD. PRAHOVA, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

ANUNT INITIAL WEST PARK DEVELOPMENT S.R.L. 09.05.2024

WEST PARK DEVELOPMENT S.R.L (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: “CONTINUARE DE LUCRARI AUTORIZATE CU A.C. 88/04.07.2013 PENTRU EXTINDERE, MANSARDARE, RECOMPARTIMENATARE PAVIOLION TEHNIC, CONSTRUIRE ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE SI UTILITATI IN INCINTA FOSTEI ,,S.C. INTEX PAULESTI“ CORP C2 (FOST C14) SI CU MODIFICARI SI SCHIMBARE DESTINATIE IN RESTAURANT ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”  (denumirea     proiectului), propus  a     fi    amplasat    in: Com. Paulesti, Str. Principala, nr. 1, nr. cadastral 32359, jud. Prahova.   (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul WEST PARK DEVELOPMENT S.R.L cu sediul in PAULESTI, sat PAULESTI, str. LUNIS, nr. 19, (denumirea titularului  si adresa).

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

ANUNT INITIAL APOSTOL ALEXANDRU – 09.05.2024

APOSTOL ALEXANDRU (titulari ai    proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3 RETRAS, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”  (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat   in: STR. FORTUNEI, Nr  1, loc. PLOIESTI jud. PRAHOVA.

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul APOSTOL ALEXANDRU,  PLOIESTI, str. ALBA IULIA, nr. 38, Jud. PRAHOVA, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

ANUNT PUBLIC RRS SPECTRUM COMPLET S.R.L -29.04.2024

RRS SPECTRUM COMPLET S.R.L. avand sediul in oras BREAZA, STR.SUNATORII, nr.37B, cod postal 105400, jud. Prahova, 0244.340.508,  email BADEARARES@GMAIL.COM reprezentata prin administrator BADEA RARES    ,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=1733mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE UNITATE TURISTICA (Sst=5722mp)”  cu  amplasamentul in oras BREAZA, str MOLDOVEI,   NR.38,  NC32069, T19, F1759

ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

ANUNT PUBLIC RRS SPECTRUM COMPLET S.R.L -26.04.2024

RRS SPECTRUM COMPLET S.R.L. avand sediul in oras BREAZA, STR.SUNATORII, nr.37B, cod postal 105400, jud. Prahova, 0244.340.508,  email BADEARARES@GMAIL.COM reprezentata prin administrator BADEA RARES    ,   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=1733mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE UNITATE TURISTICA (Sst=5722mp)”  cu  amplasamentul in oras BREAZA, str MOLDOVEI,   NR.38,  NC32069, T19, F1759

ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.