Menu Close

Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare importantă pentru noi, anuntph.ro.

Politica de confidențialitate are rolul de a informa utilizatorul site-ului TrustInvest.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și modul în care se realizează aceasta.

Site-ul anuntph.ro colectează, stochează și utilizează  date cu caracter personal in acord cu Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date( GDPR), și cu această politică de confidențialitate.

Politica de confidențialitate, împreună cu termenii și condițiile de pe site stabilesc modul în care datele cu caracter personal vor fi utilizate și stocate.

Definiții

utilizator– orice persoană care accesează site-ul nostru;

date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană este identificabilă atunci când aceasta poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul sau persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Cine suntem

anuntph.ro este un site administrat de către:

……………………………..

Adresa ………………………………………….

J…………………………

CUI ……………………………..

Pentru modificări legate de cont, cum ar fi ștergerea, reactivarea sau modificarea informațiilor contului te rugăm să ne contactezi la office@anuntph.ro.

Pentru ce utilizăm date cu caracter personal

Utilizarea site-ului anuntph.ro implică și utilizarea de date cu caracter personal. Prin utilizarea acestuia sunteți de acord cu utilizarea și colectarea de date cu caracter personal după cum urmează.

  1. Pentru fiecare utilizator al site-ului TrustInvest.ro se vor colecta date personale de cookie, conform politicilor de cookie, pentru a asigura o funcționare optimă și rapidă a site-ului.
  2. Când un vizitator ajunge pe site-ul TrustInvest.ro, colectăm date despre dispozitiv( ID-ul dispozitivului, tipul de dispozitiv, sistemul de operare al acestuia) și date de conexiune(data și ora de conectare, durata utilizării site-ului, paginile vizualizate, sursa prin care ați ajuns pe site, adresa IP  și alte date de acest tip). Colectăm aceste date pentru a dezvolta și optimiza site-ul nostru pentru a asigura o experiență mai prietenoasă pe site.
  3. Când un utilizator folosește formularul de contact pentru a lua legătura cu noi, colectăm date ca: nume, prenume, adresa de email și telefon. Informațiile ne sunt absolut necesare pentru a lua legătura cu solicitantul și a soluționa cererea trimisă.
  4. Putem să primim informații despre utilizatori și atunci când aceștia ajung pe site-ul nostru de pe alte site-uri sau de pe rețelele sociale.
  5. Pentru a prevenii frauda și alte activități ilegale sau neautorizate, monitorizăm comportamentele neadecvate ale utilizatorilor noștri atunci când acestea devin suspecte.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, o vom putea realiza doar după ce vom avea acordul explicit din partea utilizatorului strict pentru acea prelucrare.

Durata Prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atâta timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor de prelucrare mai sus menționate. Odată cu retragerea consimțământului, datele dumneavoastră vor înceta a mai fi prelucrate, excepție fac situațiile când legea prevede perioade mai mari de stocare a acestora.

Datele completate prin formularele de contact de pe site vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a rezolva solicitarea, dar nu mai mult de 3 ani.

Anumite informații necesită păstrate în interese legitime de afaceri, cum ar fi prevenirea fraudei și sporirea siguranței și securității utilizatorilor.  Este posibil ca informațiile să fie păstrate pentru a împiedica realizare de rezervări din partea unor utilizatori care au fost interziși pentru comportamente ilegale sau incidente de securitate.

După expirarea acestor perioade, datele cu caracter personal pot fi distruse prin ștergerea automată dacă legea nu prevede un termen de stocare mai mare decât cel prezentat în Politica noastră de confidențialitate. Datele cu caracter personal vor fi stocate într-un spațiu securizat prin metode de criptare și anonimizare.

Datele statistice generate prin utilizarea informațiilor de pe site pot fi păstrate pentru o perioadă îndelungată, deoarece prin acestea utilizatorul nu este identificabil, și nici nu vor fi utilizate pentru alte scopuri.

Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucrare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual după solicitare utilizatorului.

Retragerea consimțământului

Consimțământul se poate retrage printr-un email la office@anuntph.ro, unde puteți să solicitați acest lucru. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în maxim 30 de zile de la data la care a fost trimisă solicitarea.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  • Pentru ca utilizatorii să poată beneficia de serviciile și produsele noastre, informațiile utilizatorilor sunt împărțite și cu alți furnizori de servicii care asigură o bună funcționare a site-ului și a serviciilor oferite. Acestea sunt acele părți terțe care asigură serviciile web, servicii de găzduire/hosting și întreținere a datelor, analiza datelor, procesarea plăților și servicii de email marketing. Avem grijă ca acești parteneri să asigure un mediu securizat pentru toți utilizatorii. Pentru noi este important ca toți acești furnizori și parteneri cu care colaborăm,  să accepte prezentele Politicile de Confidențialitate și să fie conformi cu Regulamentul General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679.
  • Împărțim informațiile utilizatorilor și cu autoritățile legale atunci când acest lucru este absolut necesar.
  • În cazul în care compania noastră trece printr-o schimbare corporativă, cum ar fi dizolvarea, falimentul, schimbarea de proprietar sau de management intern;  datele clienților vor fi preluate, șterse sau vor fi supuse oricărei acțiuni justificabile în funcție de cum prevede situație.
  • Dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a legilor, oferim informațiile pe care noi le deținem pentru rezolvarea proceselor, care ne privesc atât pe noi sau pe utilizatorii noștri.
  • În cazul în care va fi necesară distribuirea informațiilor și către alte părți terțe, vom solicita în timp util consimțământul explicit  utilizatorilor,cu privire la această modificare și vom transmite motivul transmiterii acestor date.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi transferate pe teritoriul României, către societăți afiliate TrustInvest.ro, drepturile utilizatorilor nefiind afectate de acest transfer.

Securitatea informațiilor dumneavoastră este importantă pentru noi, de aceea atunci când ne alegem partenerii avem grijă ca aceștia să ofere servicii în conformitate cu politicile de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorul beneficiază de drepturi în conformitate cu Regulamentului  General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679. Acesta îi oferă fiecărui utilizator dreptul de a-și administra propriile informații.

Dreptul la accesare – Utilizatorul are dreptul la accesarea datelor personale stocate. El poate cere detalii cu privire la modul în care sunt gestionate și protejate datele sale.

Dreptul de portabilitate al datelor – Utilizatorul care a furnizat datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent poate solicita o copie a datelor personale în scopul transferării lor către un alt furnizor și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără a întâmpina obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. Utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a fi informat – Utilizatorul este informat despre datele care urmează să fie colectate. El își oferă consimțământul în mod expres pentru colectarea lor prin plasarea comenzilor pe Site.

Dreptul de rectificare – Utilizatorul are posibilitatea de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, modificarea sau/și completarea datelor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete.

Dreptul de a alege ce se va întâmpla cu datele sale – Utilizatorul poate alege dacă datele personale pot fi folosite ulterior colectării și/sau prelucrării în alte scopuri decât în cele pentru care au fost colectate inițial.

Dreptul la opoziție – Utilizatorul site-ului are dreptul la intimitate și securitate. Poate oricând să solicite să nu mai primească mesaje/emailuri  de marketing, solicitate în trecut sau nesolicitate, sau să se dezaboneze doar de la o parte din comunicatele primite.

Dreptul de a fi anunțat – În cazul unei breșe de securitate care a compromis datele personale ale utilizatorului, acesta trebuie să fie informat în termen de 72 de ore de la momentul în care incidentul a fost constatat. În momentul în care securitatea datelor a fost compromisă, indiferent de cauză, dacă sursa a fost un atac cibernetic sau o scurgere de informații internă, operatorul anunță atât  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și Utilizatorii afectați.

Dreptul de a se adresa justiției- Utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost încălcate de către noi. Utilizatorii au dreptul de a se adresa și autorităților de protecție  a datelor dacă aceștia au îndoieli cu privire la modul în care au fost prelucrate datele. Utilizatorii care au suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se pot adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Orice utilizator își poate exercita aceste drepturi printr-un email la adresa office@anuntph.ro, sesizare ce va fi rezolvată în maxim 30 de zile de la primirea acesteia.

Putem să respingem cererile nejustificate ale utilizatorilor, dacă acestea încalcă secrete comerciale sau proprietatea intelectuală, ori alte prevederi legislative.

Anumite informații pe care utilizatorii le furnizează nu se pot supune acestor drepturi deoarece fără aceste informații noi nu le vom mai putea furniza produsele și serviciile noastre.

Protecția și securitatea datelor

Transmiterea datelor. anuntph.ro adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile utilizatorilor. În cazul transmiterii oricărei informații pe site( adresa de email, nume, adresa etc) acest tip de informație va fi criptat datorită sistemul de criptare SSL cu care este securizat site-ul.

Vă rugăm să fiți atenți în legătură cu ce informații distribuiți/completați atunci când site-ul apare ca fiind nesecurizat. Nu ne asumăm răspunderea pentru problemele ce pot apărea într-o situație de acest tip.

Stocarea datelor utilizatorilor noștri se face în medii de operare sigure, care sunt accesate numai de către persoanele autorizate.

Modalități de contact

anuntph.ro

Email: office@anuntph.ro

Aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, în baza prevederilor legale.