Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare Avacaritei Iuliana-24.03.2024

AVACARITEI IULIANA  cu domiciliul in mun.Bucuresti, strada Prof.Dr.Alexandru Locusteanu, nr.2, bl.77A, sc.1, et.8, ap.35, tel.0722484363, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, INTOCMIRE PUZ –RECONVERSIE FUNCTIONALA TEREN(S=4103mp) PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA SPATII VERZI (Sst=4823mp), cu  amplasamentul in comuna  FILIPESTII DE TARG, SAT FILIPESTII DE TARG, COD POSTAL 107250, STR.INDUSTRIEI, DE306, NR.1, NC21249, NC23924, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.