Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA PAULESTI – 13.03.2024

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ – MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA PENTRU CARTIER REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE (Sst. = 124.584 mp), amplasat în Com. Paulesti, Sat Paulesti, T40, A811/3, intravilan, Jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.