Menu Close

ANUNT 3 PUZ ALEMI – 13.03.2024

ALEMI COM S.R.L, cu sediul  in Mun Ploiesti, Aleea Lacramioarei, nr. 1, Bloc. 9, Sc. D, Et. 1, Ap. 65, CUI 23707877, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE, ZONA LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (SUP. ST. 1.600 mp), amplasat în municipiul/oraşul/ Com. Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure, nr.800A, T-15, A-748, intravilan, jud.Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.