Menu Close

ANUNT INCADRARE INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L – 27.02.2024

S.C. INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT S.R.L (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE UNITATI DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SE6  SI  SE 7  CU SPATII ADMINISTRATIVE SI SERVICIILE AFERENTE (PARTIAL P+1), SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, REZERVOR APA SI CASE POMPE, ANEXE, PLATFORME , DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, SI ORGANIZARE DE SANTIER”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE UNITATI DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SE6  SI  SE 7  CU SPATII ADMINISTRATIVE SI SERVICIILE AFERENTE (PARTIAL P+1), SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, REZERVOR APA SI CASE POMPE, ANEXE, PLATFORME , DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, SI ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in „Loc. Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova, T68, Cc 377/49. 377/50. 377/8,  377/7, intravilan, Jud. Prahova” (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.