Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare -11.01.2024

PETRISOR GHEORGHE și PETRIȘOR DANIELA cu domiciliul in mun.Bucuresti, str.Tuzla, , nr.9-27, , bl.J, ap.25, , cod postal 107255, tel 0744758036, e-mail petrisor.gheorghe@yahoo.com , anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN (S=11244mp) SI PARCELARE TEREN  PENTRU ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA(Sst=29037mp)  cu  amplasamentul in ORAS BAICOI, STR.HORIA(DJ100E), De12, De2403/40/1, NC31185, 28646, 32640, 32639, 33834, 33835, , 33836, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.