Menu Close

ANUNT INCADRARE STEL AGRO SERV SRL – BAZINE – 03.01.2024

STEL AGRO SERV S.R.L.  titular al proiectului: Modificare de solutie la AC nr.30/08.06.2022, extindere si continuare de lucrari exploatare agregate minerale in terasa cu realizarea unor bazine piscicole – in conditiile si pe durata permisului de exploatare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Aricestii Rahtivani, Tarlaua 12, Parcele A 33/37/1,37/2,38-43, judetul Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.