Menu Close

ANUNT INCADRARE ROSU MARIA 28.11.2023

ROSU MARIA SI ROSU IOAN (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO TREI POSTURI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, BRANSAMENTE SI UTILITATI”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO TREI POSTURI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, BRANSAMENTE SI UTILITATI “, propus a fi amplasat in COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU,     DN1, NC24684, T46, A473/45– intravilan, Jud. Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot  consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.