Menu Close

ANUNT INCADRARE ECO-FERM SRL 09.11.2023

ECO-FERM SRL (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE RECEPTIE PENTRU TURISM SI AGREMENT CU REGIM Sp+P, PAVILIOANE ECHIPAMENT SPORTIV, TERENURI DE SPORT, SPATII ANEXE SI TEHNICE, TERASE, FOISOARE, ALEI PIETONALE, SPATII VERZI, DRUMURI INTERNE, PARCARI, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER.”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE RECEPTIE PENTRU TURISM SI AGREMENT CU REGIM Sp+P, PAVILIOANE ECHIPAMENT SPORTIV, TERENURI DE SPORT, SPATII ANEXE SI TEHNICE, TERASE, FOISOARE, ALEI PIETONALE, SPATII VERZI, DRUMURI INTERNE, PARCARI, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER“, propus a fi amplasat in Com. Bucov, sat Chitorani, Str. FLORICA ROMALO, NR. 4, Nr. Cadastral 330611.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot  consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.