Menu Close

ANUNT INCADRARE COMUNA FLORESTI 18.10.2023

COMUNA FLORESTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul : CONSTRUIRE CORP NOU DE SPITAL DE PNEUMOFIZIOLOGIE, COMUNA FLORESTI , JUDETUL PRAHOVA” propus a fi amplasat în comuna Floresti, sat Catina,,nr.458C, judeţul Prahova.

          Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 

   18.10.2023