Menu Close

ANUNT INCADRARE COLEN IMPEX S.R.L. 17.10.2023

COLEN IMPEX SRL, cu sediul  in ORAS PLOIESTI, strada PETROCHIMISTILOR, NR. 4, bl. 53B, sc. A, JUD. PRAHOVA, CUI 14388299 (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVE P+2+3E RETRAS, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI, ORGANIZARE EXECUTIE, amplasat în municipiul mun. PLOIESTI , STR. NUCILOR , NR. 132, JUD. PRAHOVA, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.