Menu Close

ANUNT INCADRARE PREMIUM SQUARE CONSULTING S.R.L. 06.10.2023

PREMIUM SQUARE CONSULTING S.R.L. (denumirea titularului), titular al proiectului : “CONSTRUIRE 2 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE P+3, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, : “CONSTRUIRE 2 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE P+3, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER” , propus a fi amplasat in Com. Paulesti, sat Paulesti, T28, A741/5, 741/6, A741/7, A741/8, A741/9, A741/10,  A741/11, A741/12, A741/13, A741/14, A741/15,  A741/16, A741/17 – intravilan, Nr. cadastral 31148, Jud. Prahova.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro .
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.    06.10.2023