Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare 03.10.2023

COMUNA IORDACHEANU cu sediul in JUD.PRAHOVA, COMUNA IORDACHEANU, SAT IORDACHEANU, nr. 178, cod postal 107310, telefon 0244240299, fax 0244240704, e-mail iordacheanu@europrahova.eu, reprezentat prin primar Constantin Aurel, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=65093mp) DIN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE , UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE  IN ANSAMBLU REZIDENTIAL SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE(Sst=72142 mp)  cu  amplasamentul in CPM.IORDACHEANU, SAT PLAVIA, DJ102C, De377/1, NC21739, 21738, 21723, 21652, 21709, 21708, 21670, 21682, 21671, 21684, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

 

 

03.10.2023