Menu Close

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare 03.10.023

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161 ,  reprezentata prin Simona David-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=11002mp) ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA DOTARI TEHNICO EDILITARE PENTRU AMPLASARE SECTIE CONFECTII METALICE SI STATIE CLORINARE(Sst=13682mp)  cu  amplasamentul in COM.FLORESTI,  SAT CAP ROSU,DC111(NC280479), NC25009, NC25010,  T2, A79/49, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

 

 

03.10.2023