Menu Close

ANUNT 2 PUD COLEN IMPEX S.R.L. 02.10.2023

COLEN IMPEX SRL, cu sediul  in ORAS PLOIESTI, strada PETROCHIMISTILOR, NR. 4, bl. 53B, sc. A, JUD. PRAHOVA, CUI 14388299, titulari ai planului/prograrnului P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVE P+2+3E RETRAS, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI, ORGANIZARE EXECUTIE propus a fi amplasat in localitatea PLOIESTI , STR. NUCILOR , NR. 132, JUD. PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.