Menu Close

ANUNT INCADRARE ENGIE ROMANIA S.A. 28.09.2023

S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  (denumirea titularului), titular al proiectului“CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC (CENTRALA FOTOVOLTAICA), IMPREJMUIRI SI INSTALATII
ELECTRICE AFERENTE RACORDARII LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL (RETEA ELECTRICA) A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE”  . anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA.(autoritatea competenta pentru protectia mediului), de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC
(CENTRALA FOTOVOLTAICA), IMPREJMUIRI SI INSTALATII ELECTRICE AFERENTE RACORDARII LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL (RETEA ELECTRICA) A
CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE”  , propus a fi amplasat in Com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. Cad. 21314 (T70, PA 383/49), nr. Cad. 22550 (T70, PA 383/48), nr. Cad. 22551 (T70, PA 383/47), nr. Cad. 22552 (T70, PA 383/47), nr. Cad. 22553 (T 70, PA 383/47), nr. Cad. 22549 (T70, PA 383/48, nr. Cad. 25000 –
De 213, JUDETUL PRAHOVA.(adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.