Menu Close

ANUNT INCADRARE IRCA SISTEM S.R.L. 25.09.2023

IRCA SISTEM S.R.L. (denumirea titularului), titular al proiectului CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Municipiul Ploiesti, Strada Mihai Bravu, nr. 328A, n.c. 123927, jud. Prahova.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro .
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.