Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA FLORESTI 12.09.2023

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161 , reprezentata prin Simona David-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ –MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA PRIN MARIREA ZONEI DE INSTITUTII SI SERVICII IN VEDEREA AMPLASARII UNUI SPITAL DE PNEUMOFIZIOLOGIE (Sst=67721mp) cu amplasamentul in COM. FLORESTI, SAT CATINA,T17, CC359, 358/41, De352/1, De352, De352/2, De342/72, NC24183, 28854, 28678, 22831, 28084, 28681, 28083, 28680, 28605, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit- ul: http://apmph.anpm.ro ; office@apmph.anpm.ro , in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.