Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA BUCOV 12.09.2023

COMUNA BUCOV cu domiciliu/sediul in localitatea Bucov, satul Bucov, sectorul  – , cod poştal  …… , str. Constantin Stere- nr. 1, judet/sector Prahova, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ – EXTINDERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSTITUTII PULICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU MOTEL, HOTEL, RESTAURANT (SUP. ST. 13.058 mp), amplasat în Com. Bucov, sat Bighilin, N.C.P 28945,  N.C.P. 26020 (Str. Clody Bertola), N.C.P. 25913, N.C.P. 25975 – intravilan/extravilan, Jud. Prahova., de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.