Menu Close

ANUNT 2 – INCADRARE – VIERSTEIN BAU S.R.L 29.08.2023

SC VIERSTEIN BAU S.R.L titular al proiectului: ”REALIZARE BAZINE DECANTOARE PENTRU STATIA DE SORTARE IN EXCAVATIILE REZULTATE IN URMA EXPLOATARII NISIPULUI SI PIETRISULUI SI ECOLOGIZARE FINALA SUPRAFETE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Bucov, Tarlaua 46, nr. Cadastral 24472, 24474, judetul Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.