Menu Close

ANUNT 2 PUZ COMUNA BUCOV 16.08.2023

COMUNA BUCOV cu domiciliu/sediul in localitatea Bucov, satul Bucov, sectorul  – , cod poştal  …… , str. Constantin Stere- nr. 1, judet/sector Prahova, titular al planului/prograrnului INTOCMIRE PUZ – EXTINDERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSTITUTII PULICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU MOTEL, HOTEL, RESTAURANT (SUP. ST. 13.058 mp), propus a fi amplasat in localitatea Com. Bucov, sat Bighilin, N.C.P .28945 ,  N.C.P.26020 (Str. Clody Bertola), N.C.P.25913, N.C.P.25975 – intravilan/extravilan, Jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.