Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA PAULESTI 02.08.2023

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA LOCUINTE INDIVIDUALE SI INSTITUTII SI SERVICII, ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL (Sst. 23.964 mp), amplasat în Com. Păulești, Păuleștii Noi, T12, Parcelele 601, 602, 603, 604, 605, 606, jud. Prahova – Nr. cad. 31298, Calea Unirii (DJ102), DC 10 (Str. Independenței), Str. Veche, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.