Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA BUCOV 02.08.2023

COMUNA BUCOV cu sediul in com. Str.Constin Stere, Nr.1, Comuna Bucov, sat Bucov, jud.Prahova, cod postal 107110, tel 0244.275.046, 0244.275.170, http://www.primariabucov.ro  , reprezentata prin Savu Ion- primar,, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ- MAJORARE INALTIME MAXIMA ADMISA SI ELIMINARE DRUM PROPUS PENTRU AMPLASARE FABRICA MANUSI DIN NITRIL (Sst=50425mp) cu amplasamentul in COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, STR.TINERETULUI, NC32730, T99, A4115, A4118 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit- ul: http://apmph.anpm.ro ; office@apmph.anpm.ro , in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.