Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA BLEJOI 01.08.2023

COMUNA BLEJOI, cu sediul in Comuna Blejoi, strada CALEA BUZAU, nr. 10, Jud. Prahoava, CUI 2845346, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN  ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA   UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE si INSTITUTII SI SERVICII SI SPATII VERZI, amplasat în municipiul/oraşul/ COM. BLEJOI, SAT PLOIESTIORI, CALEA BUZAU, NR.46, INTRAVILAN, JUD. PRAHOVA, tarla 25 parcelele: Cc208/5, Cc208/6, Cc208/7, Cc208/8, Cc208/9, Cc208/10, Cc208/11, Cc208/3, A208/4, A208/2, A208/1,  tarla 35 parcelele: L1717, V1715, A1713, Cc1713, A1718, A1712, A1711, A1709, A1707/1, A1706, A1706/2, A 1706/3, A1701, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.