Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA FLORESTI 18.07.2023

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161, reprezentata prin Simona David-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ –RECTIFICARE LIMITA INTRAVILAN(S=12mp), RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, ZONA SPATII VERZI SI ZONA CAI DE COMUNICA TII SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE(Sst=6813mp) cu amplasamentul in COM.FLORESTI, SAT FLORESTI, De194(NC28079), NC26865, T28, A1543/5-6 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit- ul: http://apmph.anpm.ro ; office@apmph.anpm.ro , in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.