Menu Close

ANUNT 3 PUZ COMUNA ARICESTII RAHTIVANI 18.07.2023

COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, cu SEDIUL in loc. ARICESTII RAHTIVANI., sat ARICESTII RAHTIVANI., str. NEAGOE BASARAB nr. 249, Jud. Prahova (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ – STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI REGLEMENTARE TEREN IN INTRAVILAN (S=144.035 mp), PENTRU ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (S. st. = 150.798 mp), amplasat în propus a fi amplasat in localitatea com. Aricestii Rahtivani, T68, Parcelele 377/3, 377/4, 377/5, jud.Prahova – Extravilan de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.