Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA BLEJOI 14.07.2023

COMUNA BLEJOI, cu sediul in Comuna Blejoi, strada CALEA BUZAU, nr. 10, Jud. Prahoava, CUI 2845346, titular ai planului/prograrnului PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN  ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA   UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE si INSTITUTII SI SERVICII SI SPATII VERZI, propus a fi amplasat in localitatea municipiul/oraşul/ COM. BLEJOI, SAT PLOIESTIORI, CALEA BUZAU, NR.46, INTRAVILAN, JUD. PRAHOVA, tarla 25 parcelele: Cc208/5, Cc208/6,Cc208/7,Cc208/8,Cc208/9,Cc208/10,Cc208/11,Cc208/3, A208/4, A208/2, A208/1,  tarla 35 parcelele: L1717, V1715, A1713, Cc1713, A1718, A1712, A1711, A1709, A1707/1, A1706, A1706/2, A 1706/3, A1701, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.