Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA BUCOV 29.06.2023

COMUNA BUCOV cu domiciliu/sediul in localitatea Bucov, satul Bucov, sectorul  – , cod poştal  …… , str. Constantin Stere- nr. 1, judet/sector Prahova, titular al planului/prograrnului INTOCMIRE P.U.Z. – MAJORARE INALTIME MAXIMA ADMISA SI ELIMINARE DRUM PROPUS PENTRU AMPLASARE FABRICA MANUSI DIN NITRIL (Sst.=50.425 mp), propus a fi amplasat in localitatea Com. Bucov, sat Bucov, Str. Tineretului, nr. 20 – T99, P 4115, 4118, Nr. cadastral 32730 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.