Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA FLORESTI 29.06.2023

COMUNA FLORESTI cu sediul in com.Floresti, sat Floresti, str.DJ720 nr.604, cod postal 107255, tel 0244 369502, fax 0244 362161 , reprezentata prin Eugen Eduard David-primar, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ –RECTIFICARE LIMITA INTRAVILAN(S=12mp), RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, ZONA SPATII VERZI SI ZONA CAI DE COMUNICA TII SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE(Sst=6813mp) cu amplasamentul in COM.FLORESTI, SAT FLORESTI, De194(NC28079), NC26865, T28, A1543/5-6, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.