Menu Close

ANUNT 1 PUZ COMUNA ARICESTII RAHTIVANI 19.06.2023

COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, cu SEDIUL in loc. ARICESTII RAHTIVANI., sat ARICESTII RAHTIVANI., str. NEAGOE BASARAB nr. 249, Jud. Prahova, titulari ai planului/programului INTOCMIRE PUZ – STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI REGLEMENTARE TEREN IN INTRAVILAN (S=144.035 mp), PENTRU ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (S. st. = 150.798 mp), propus a fi amplasat in localitatea com. Aricestii Rahtivani, T68, Parcelele 377/3, 377/4,                            377/5, jud.Prahova – Extravilan, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.