Menu Close

ANUNT 2 PUZ COMUNA PAULESTI 22.05.2023

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, titular al planului/prograrnului

INTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INDUSTRIE NEPOLUANTA SI SERVICII IN ZONA INSITUTII SI SERVICII PENTRU CONSTRUCTII PENTRU SANATATE propus a fi amplasat in localitatea Com. PAULESTI, Sat PAULESTII NOI, Str. PRINCIPALA Nr. 1, 12, STR. AL. IOAN CUZA, DJ102 – INTRAVILAN, Jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13. Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.