Menu Close

ANUNT INCADRARE PUZ COMUNA VALEA CALUGAREASCA 24.04.2023

COMUNA VALEA CALUGAREASCA cu sediul in JUD.PRAHOVA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA, SAT VALEA CALUGAREASCA, STR.Mihai Viteazu, nr.193, cod postal 107620,  Telefon: 0244 235 444. Email: secretariat@primariavaleacalugareasaca.ro, reprezentat prin primar IOANA NEAGU, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării:

,, PUZ – SCHIMBARE DESTONATIE TEREN(S=5397mp) DIN ZONA UNITATI AGRICOLE ÎN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CENTRU DE EVENIMENTE RECREATIVE SI DISTRACTIVE (Sst=6608 mp) , cu amplasamentul in COMUNA VALEA CALUGAREASCA, SATUL VALEA NICOVANI, STR.ALEEA VIILOR, NR.4, VALEA NICOVANI, NC23535, 25698, 25697 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit- ul: http://apmph.anpm.ro ; office@apmph.anpm.ro , in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.