Menu Close

ANUNT INCADRARE PUZ MRS TOP BUSINESS SRL 21.04.2023

MRS TOP BUSINESS S.R.L., cu domiciliu/sediul in localitatea Mun. Ploiesti, Bd. Republicii, nr. 146-150, judet/sector Prahova, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE (ZONA ST. 1.817 mp)“, amplasat în Com. Blejoi, sat Ploiestiori, T17, A108/52-…- A108/59 – intravilan,    Jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.