Menu Close

ANUNT INCADRARE PUZ COMUNA PREDEAL SARARI 11.04.2023

COMUNA PREDEAL SARARI cu sediul in JUD.PRAHOVA, COMUNA PREDEAL SARARI, sat Predeal, nr.68, cod postal 107460, Telefon: 0244 287 164. Email: contact@primariapredeal-sarari.ro, reprezentat prin primar Purcăroiu Gheorghe,, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării:

,, PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN(S=2200mp) PENTRU ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE (Sst=8781 mp) , cu amplasamentul in COMUNA PREDEAL SARARI, NC20818(DC42-str.Liviu rebreanu), NC20866, T25, Np938/2de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.