Menu Close

ANUNT 2 PUZ VALEA CALUGAREASCA 31.03.2023

COMUNA VALEA CALUGAREASCA cu sediul in JUD.PRAHOVA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA, SAT VALEA CALUGAREASCA, STR.Mihai Viteazu, nr.193, cod postal 107620,  Telefon: 0244 235 444. Email: secretariat@primariavaleacalugareasaca.ro, reprezentat prin primar IOANA NEAGU, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI :

PUZ – SCHIMBARE DESTONATIE TEREN(S=5397mp) DIN ZONA UNITATI AGRICOLE ÎN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CENTRU DE EVENIMENTE RECREATIVE SI DISTRACTIVE (Sst=6608 mp) , cu amplasamentul in COMUNA VALEA CALUGAREASCA, SATUL VALEA NICOVANI, STR.ALEEA VIILOR, NR.4, VALEA NICOVANI, NC23535, 25698, 25697

ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA
ETAPEI DE INCADRARE. . PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.