Menu Close

Anunţ public privind decizia  etapei de incadrare Comuna Ceptura

COMUNA CEPTURA cu sediul in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos,   nr.266, cod postal 107125  , Judetul Prahova,  Telefon: 0244/445002,  adresă de email: primariaceptura@yahoo.com, reprezentata prin Stanciu Vasile George-primar ,    , anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului  : PUZ: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=3000mp) DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA SPATII VERZI (Sst=3671mp)  , cu  amplasamentul in Com.Ceptura, sat Ceptura de Jos, str.Manastirii, NC21927, T21, Cc699, NC21384; NC21151, T21, A689de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.