Menu Close

ANUNT PUBLIC 2 COMUNA FULGA -13.05.2024

COMUNA FULGA cu sediul in comuna Fulga, sat Fulga de Jos, DJ100B cod postal 107260, tel 0040 / 244449000, Email: primaria_fulga@yahoo.com,  ,  reprezentata prin Badea Constantin -primar   TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUZ- SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S=41211MP) DIN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONĂ SPAŢII VERZI ŞI PARŢIAL DIN ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII ÎN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SECŢIE PRODUCŢIE MOBILIER (SST=52436MP)cu  amplasamentul in comuna Fulga, sat Fulga de Jos, număr cadastral 22290 (DJ 100B), număr cadastral 21503 (tarla 52, parcelele A 1258, A1264, A1283, Cc 1258, Cc 1264, Cc1283), număr cadastral 21504 (tarla 52, parcela Cc1258, Cc1264, Cc1283), ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.