Menu Close

Anunturi

ANUNT INCADRARE INSPET S.A. – 17.07.2024

INSPET S.A., cu sediul  in Municipiul Ploiesti, strada Democratiei, nr. 15, jud. Prahova, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI UNITATI TRANSPORTURI IN ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE SI INSTITUTII SI SERVICII (ZONA ST.=32.501 MP), propus a fi amplasat in localitatea municipiul/oraşul/ Mun. Ploiesti, Str. SONDELOR, nr. 64C, jud. Prahova, de a se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

 

ANUNT INCADRARE IRCA SISTEM S.R.L. – 17.07.2024

IRCA SISTEM S.R.L., cu sediul  in Municipiul Ploiesti, strada UNGHIULUI, nr. 25, CUI 28022220, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: CONSTRUIRE  HALA PRODUCTIE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER SI PLAN URBANISTIC DE DETALIU, amplasat în municipiul/oraşul/ Mun. Ploiesti, Str. Mihai Bravu, Nr. 328A-326B, nr.cad. 151013, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

 

 

ANUNT PUBLIC 2 CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L.-01.07.2024

CENTRUL PENTRU SERVICII DE  RADIOCOMUNICATII S.R.L. cu sediul in  municipiul Bucuresti, sector 1, b-dul Poligrafiei, nr.3A, et.1, tel 0213116850, e-mail nicolae.tanase@csr.ro,  TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUD- RECONVERSIE CONSTRUCTII EXISTENTE IN HALA DE PRODUCTIE ECHIPAMENTE DE COMUNICATII: reconstruire, consolidare, modificare, desfiintare partiala corp C2, refacere drumuri si platforme de incinta, imprejmuire, construire corp post paza, amenajare parcaje, bazine de retentie preluare ape pluviale, spatii verzi, amplasare firma, panouri fotovoltaice si organizare de santier cu  amplasamentul in municipiul Campina, b-dul Nicolae Balcescu, nr.46, NC28400, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare ION TEODORA -25.06.2024

ION TEODORA cu domiciliul in judet Prahova,  COMUNA Tirgsoru Vechi, satul Strejnicu, strada Saturn, nr.3 , cod postal 107592, tel 0726066817, Email: ion.teodora28@gmail.com, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, PUZ- STABILIRE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI PENTRU AMPLASARE 2 LOCUINTE DE VACANTA(Sst=990mp) cu  amplasamentul in COMUNA Valea Doftanei, sat Traisteni, str.Constantin Brancoveanu, NC21988, T69, F1072 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC 1 CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L.-25.06.2024

CENTRUL PENTRU SERVICII DE  RADIOCOMUNICATII S.R.L. cu sediul in  municipiul Bucuresti, sector 1, b-dul Poligrafiei, nr.3A, et.1, tel 0213116850, e-mail nicolae.tanase@csr.ro,  TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI : « PUD- RECONVERSIE CONSTRUCTII EXISTENTE IN HALA DE PRODUCTIE ECHIPAMENTE DE COMUNICATII: reconstruire, consolidare, modificare, desfiintare partiala corp C2, refacere drumuri si platforme de incinta, imprejmuire, construire corp post paza, amenajare parcaje, bazine de retentie preluare ape pluviale, spatii verzi, amplasare firma, panouri fotovoltaice si organizare de santier cu  amplasamentul in municipiul Campina, b-dul Nicolae Balcescu, nr.46, NC28400, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 18 ZILE  DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

ANUNT INCADRARE STEL AGRO SERV S.R.L. – 25.06.2024

STEL AGRO SERV SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE SI DOTARE HOTEL” cu amplasamentul in Com. Paulesti, Sat Paulesti, str. -, T40 A811/3, nc. 30198 – INTRAVILAN, jud. Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

ANUNT 2 PUD IRCA SISTEM S.R.L. – 21.06.2024

IRCA SISTEM S.R.L., cu sediul  in Municipiul Ploiesti, strada UNGHIULUI, nr. 25, CUI 28022220, titular ai planului/prograrnului CONSTRUIRE  HALA PRODUCTIE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER SI PLAN URBANISTIC DE DETALIU , propus a fi amplasat in localitatea Mun. Ploiesti, Str. Mihai Bravu, Nr. 328A-326B, nr.cad. 151013, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.

ANUNT 1 PUD IRCA SISTEM SRL – 18.06.2024

IRCA SISTEM S.R.L., cu sediul  in Municipiul Ploiesti, strada UNGHIULUI, nr. 25, CUI 28022220, titular ai planului/prograrnului CONSTRUIRE  HALA PRODUCTIE, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER SI PLAN URBANISTIC DE DETALIU, propus a fi amplasat in localitatea Mun. Ploiesti, Str. Mihai Bravu, Nr. 328A-326B, nr.cad. 151013, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 18 zile de la data publicarii  anuntului.

ANUNT INITIAL STEL AGRO SERV SRL – 18.06.2024

STEL AGRO SERV SRL (titulari ai     proiectului)   anunta      publicul    interesat    asupra depunerii   solicitarii  de   emitere   a   acordului    de    mediu    pentru     proiectul: “CONSTRUIRE SI DOTARE HOTEL  (denumirea     proiectului), propus  a     fi     amplasat    in: Com. Paulesti, Sat Paulesti, str. -, T40 A811/3, nc. 30198 – INTRAVILAN, jud. Prahova (adresa  amplasamentului).

Informatiile privind   proiectul propus   pot  fi  consultate  la  sediul   A.P.M. Prahova   din    Ploiesti,   str.    Gh.    Gr.    Cantacuzino    nr.306 si  la sediul STEL AGRO SERV SRL cu sediul in Com. PAULESTI, satul COCOSESTI, nr. 601, jud. Prahova, (denumirea titularului  si adresa)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Prahova

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare COMUNA CIORANI -11.06.2024

COMUNA CIORANI  cu sediul in COMUNA CIORANI, STR.1,  nr.168, cod postal 107160,  TEL: 0244462025 / FAX: 0244462025, E-mail : administrator@primariaciorani.ro ,  reprezentata prin VOICU MARIN-primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: ,, « PUZ –SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT SI ZONA CAI DE COMUNICATII, PARCELARE TEREN(S=3856mp) SI MODIFICARE PROFIL DRUM(Sst=5789mp)  cu  amplasamentul in COMUNA CIORANI, SAT CIORANII DE JOS, DJ148, DC 87, T32, Cc961, A960, NC25757, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.