Menu Close

Anunt public privind decizia etapei de incadrare ALEMI COM S.R.L. – 21.03.2024

ALEMI COM S.R.L (titulari ai     proiectului)  : “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII DE AMBALARE PERSONALIZATA, AMENAJARE ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA(autoritatea competenta pentru protectia mediului) in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ) “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII DE AMBALARE PERSONALIZATA, AMENAJARE ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”    , propus  a     fi     amplasat    in: Com. Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure,nr.800A,T-15, A-748, intravilan, jud.Prahova (adresa  amplasamentului).

  1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti(adresa) in zilele de luni, miercuri, joi, intre orele 9-15, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro (pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului)
    2.publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.