Menu Close

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC TOCAB ELECTRIC SRL-06.03.2024

SC TOCAB ELECTRIC SRL titular al proiectului Construire imobil P+E sediu administrativ, comercial si depozitare, desfiintare anexe C1 Si C2, bransamente utilitati, organizare santier anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA(autoritatea competenta pentru protectia mediului) in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire imobil P+E sediu administrativ, comercial si depozitare, desfiintare anexe C1 Si C2, bransamente utilitati, organizare santier propus a fi amplasat in Campina, str Industriei nr 3 B (adresa amplasamentului)
1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti
(adresa) in zilele de luni, miercuri, joi, intre orele 9-15, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro (pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului)
publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16 martie 2024