Menu Close

ANUNT 2 PUZ COMUNA PAULESTI – 01.03.2024

COMUNA PAULESTI cu domiciliu/sediul in localitatea PAULESTI, satul PAULESTI, jud.  PRAHOVA, str. str. CALEA UNIRII  – nr. 299, judet/sector Prahova, titular al planului/prograrnului ,,INTOCMIRE PUZ – MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA PENTRU CARTIER REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE (Sst. = 124.584 mp)“, propus a fi amplasat in localitatea Com. Paulesti, Sat Paulesti, T40, A811/3, intravilan, Jud. Prahova., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de.obtinere a avizului de mediu pentru planul/prograrnul mentionat  si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune  a planului/programului poate  fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.  Gh.  Gr. Cantacuzino,  nr. 306,  de luni pana vineri intre orele 9-13.

Observatii/comentarii  si  sugestii  se primesc  in  scris  la  sediul  A.P.M  Prahova,  in termen de 15 zile de la data publicarii  anuntului.