Menu Close

ANUNT INCADRARE MARISTAR COM S.R.L. – 27.02.2024

SC MARISTAR COM S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE HOTEL P+3, DOTARI SPORTIVE (TEREN TENIS,MESE DE TENIS, TEREN PENTRU TIR CU ARCUL), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE PARCARI, AMENAJARI PEISAGISTICE, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE HOTEL P+3, DOTARI SPORTIVE (TEREN TENIS,MESE DE TENIS, TEREN PENTRU TIR CU ARCUL), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE PARCARI, AMENAJARI PEISAGISTICE, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in Com. Paulesti, Sat Paulesti, tarlaua 40, parcela A811/3, NR. CAD. 30319, Jud. Prahova intravilan, Jud. Prahova. (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.