Menu Close

ANUNT 3 PUZ AXE CAPITAL S.R.L. 12.02.2024

AXE CAPITAL S.R.L, cu domiciliu/sediul in localitatea Municipiul Bucuresti, strada Vasile Lucaciu, nr. 93, judet/sector Bucuresti, (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ZONA LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE SI CAI DE COMUNICATIE (ZONA ST. 18.075 mp), amplasat în VALEA CALUGAREASCA, T.107 A 6344/14, DC 68 – EXTRAVILAN, Jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.