Menu Close

ANUNT INCADRARE STEL AGRO SERV SRL – 28.12.2023

S.C. STEL AGRO SERV S.R.L.  titular al proiectului: AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA, CU REDAREA IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE, COPERTARE PARTIALA SI NIVELARE – IN CONDITIILE SI PE DURATA PERMISULUI DE EXPLOATARE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Aricestii Rahtivani, Tarlaua 12, Parcelele A 33/37/1,37/2,38-41, judetul Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.