Menu Close

ANUNT INCADRARE PUZ COMUNA LIPANESTI – 20.12.2023

COMUNA LIPANESTI, cu sediul  in Com. LIPANESTI, Str. DN1A, nr. 47, CUI 2845060, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE TEREN IN INTRAVILAN, amplasat in localitatea com. Lipăneşti , sat Lipăneşti , tarla 18 , parcelele A 247/4/1 , A 247/6/1 , A 247/6/2 , A 247/6bis şi A 247/6/3  – intravilan, jud. Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.