Menu Close

ANUNT INCADRARE BRASLASU MARIAN IONUT 28.11.2023

BRASLASU MARIAN IONUT (denumirea titularului), titular al proiectului “CONSTRUIRE SPALATORIE SELF SERVICE, ALEI PIETONALE SI CAROSABILE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSMANET ELECTRIC TRIFAZIC, BRANSAMENTE SI UTILITATI” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, CONSTRUIRE SPALATORIE SELF SERVICE, ALEI PIETONALE SI CAROSABILE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSMANET ELECTRIC TRIFAZIC, BRANSAMENTE SI UTILITATI “, propus a fi amplasat in ORAS URLATI, STR.ORZOAIA DE JOS, nr.47, NC22183, T30, A1560– intravilan, Jud. Prahova.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.