Menu Close

ANUNT INCADRARE MARISTAR COM S.R.L. – 16.11.2023

MARISTAR COM S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ, EXECUTIE  IN  TREI  ETAPE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SENS GIRATORIU, BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI, ORGANIZARE SANTIER, IMPREJMUIRE SI EXPLOATARE AGREGATE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, catre APM PH (autoritatea competenta pentru protectia mediului),  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ, EXECUTIE  IN  TREI  ETAPE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SENS GIRATORIU, BRANȘAMENTE, UTILITĂȚI, ORGANIZARE SANTIER, IMPREJMUIRE SI EXPLOATARE AGREGATE”, propus a fi amplasat in Mun. Ploiesti, Str. Alba Iulia, T65, Parc. A8/25/2, A8/28,…,A8/79 (Nr. cadastral 148150), Parc. A8/25/1, Nr. cadastral 148150 – intravilan, Jud. Prahova. (adresa amplasamentului).

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.