Menu Close

ANUNT INCADRARE ALLIANSO LOGISTICS ONE S.R.L. 08.11.2023

ALLIANSO LOGISTICS ONE S.R.L., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului), in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “EXTINDERE DEPOZIT LOGISTIC: “A” – “B” “C” “D” – CU CORP “E” cu amplasamentul in Str. Bruxelles, Nr. 10, T36, Cc202, Cc203, T37, Cc205, Com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, Intravilan, nr. Cadastral 25113, jud. Prahova
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.